Betalingsmogelijkheden

Wij hebben betaalprovider MultiSafePay, die voor ons de volgende opties aanbied:

IDeal: Betaal makkelijk via iDeal zonder extra kosten. U krijgt automatisch een order bevestiging en wij nemen de order gelijk in behandeling.

Bankoverschrijving: U ontvangt een email met een betaalopdracht, nadat deze is voldaan ontvangt u automatisch een order bevestiging.

Mistercash: Voor Belgische klanten is er mistercash, let wel op dat er +1% op het totaalbedrag wordt toegevoegd.

Alle prijzen op onze webshop zijn inclusief BTW.

Levertijd

Nadat wij de order in behandeling hebben genomen duurt het totale proces ongeveer 3 tot 5 werkdagen. De assemblage wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd met een scherp oog op een zo goed mogelijk kabelmanagement en airflow. De behuizingen die wij gebruiken hebben een uitstekende airflow en zijn erg stil. 

Zo vervangen wij luidruchtige fans om de computers muis stil te houden, of zetten we high performance fans op de radiators van de waterkoeling. Alle kabels worden goed weg gewerkt, alle aftermarket performance processor koelers krijgen speciale koelpasta voor de beste geleiding van de warmte. 

Na de assemblage gaat de computer op de testbank en configureren wij de Bios voor optimale settings. Wij installeren altijd Windows (indien erbij wordt gekocht) en zorgen dat deze volledig clean is, helemaal up to date en dat alle moederbord en videokaart drivers met de laatste versies geïnstalleerd zijn.

Daarna testen wij het systeem tot 48 uur uitgebreid met een DirectX 11+12 benchmarks, een videokaart burn-in en performance test, een processor koeling, burn-in en performance benchmark en een RAM stabiliteit test. 

Garantie

Alle computers hebben 3 jaar garantie op hardware en software problemen, mocht er dus een storing optreden dan kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zijn altijd bereikbaar via e-mail. Ook zijn wij iedere dag van 09:00 tot 17:45 bereikbaar via telefoon of chat. Wij verlenen gratis advies of hulp of afstand, ook met algemene vragen. Heeft u een computer bij ons gekocht en wilt u bijvoorbeeld een printer installeren? Wij staan voor u klaar. Ook voor het installeren van nieuwe stuurprogramma's of advies voor game instellingen kunnen wij u gratis bij helpen.

Soms ontstaat er echter een probleem omdat er in de fabriek een foutje is gemaakt in de productie. Vaak openbaart dit foutje zich pas na enkele maanden gebruik door verwarming en / of elektrische lading die door het onderdeel gaat. Hierdoor treden storingen op tijdens het computer gebruik, wat natuurlijk erg vervelend is. In dit geval kunt u contact met ons opnemen via een van onze communicatie kanalen, waarbij zo goed proberen de storing vast te stellen. U kunt ons de computer versturen of langs brengen, en wij zullen kosteloos de storing opsporen, het defecte onderdeel vervangen en alle programma's opnieuw installeren.

Let op!!!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten, zonder overleg. Dit is inclusief het overclocken of veranderen van voltages op onderdelen, of schade veroorzaakt door het zelf vervangen en/of aanpassen van componenten.

Verzending, retourmogelijkheden en herroepingsrecht

Wij bieden gratis verzending in Nederland. Alle retourzendingen zijn op kosten van de consument.

Verzendingen naar Belgie zijn gratis!

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (configurator producten) en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Klachtafhandeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u ons deze via de email indienen. U zult dan binnen 1 werkdag een bevestiging ontvangen en wij zullen onze uiterste best doen om binnen 5 werkdagen met een oplossing te komen.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.